Klachten

Wij zijn pas tevreden als u dat ook bent. Heeft u een klacht over een artikel, over onze service of over iets anders? Wij horen het graag!

Procedure
Meldt uw klacht per e-mail binnen drie dagen na ontvangst van uw bestelling. Geef in de e-mail duidelijk aan waar het om gaat en wat de reden van uw klacht is. Vermeld ook uw naam en eventueel uw telefoonnummer.

Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Het ODR platform
Uiteraard gaan wij ervan uit dat we samen tot een oplossing kunnen komen, mocht er sprake zijn van een geschil. Toch willen wij u wijzen op het Europese ODR platform voor geschillen beslechting (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Hier kunt u terecht wanneer u een klacht heeft over een webwinkel binnen de EU.

Vanaf één centraal punt kunt u als consument klachten indienen over elke webwinkel, waar in de EU dan ook. Vervolgens kunt u worden doorgeleid naar de betreffende geschillencommissie.

mail@perceel124.nl

©Perceel 124   -   all rights reserved   -   Het auteurs- en beeldrecht op al onze producten is ondergebracht en vastgelegd bij Muller & Eilbracht - Den Haag