Disclaimer

Perceel 124 behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website en de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Aansprakelijkheid
Perceel 124 is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het geleverde product.

Perceel 124 is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, is ontstaan bij de klant of derden.

Kleurafwijkingen kunnen niet worden uitgesloten door individuele instellingen van beeldschermen.

Gebruik van deze website
Perceel 124 besteedt veel zorg aan de inhoud van deze website. Ondanks onze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie actueel, compleet of juist is. 

Mochten er onjuistheden voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan zullen wij ons uiterste best doen de informatie zo spoedig mogelijk te corrigeren.

Perceel 124 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die is ontstaan uit het gebruik van deze website of van de door ons ter beschikking gestelde informatie.

Copyright
Niets uit de website van Perceel 124 mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming vooraf van Perceel 124.

Auteurs- en beeldrecht
Het auteurs- en beeldrecht op al onze producten in vastgelegd en ondergebracht bij Muller & Eilbracht - Den Haag.

mail@perceel124.nl

©Perceel 124   -   all rights reserved   -   Het auteurs- en beeldrecht op al onze producten is ondergebracht en vastgelegd bij Muller & Eilbracht - Den Haag